Λογαριασμός, ρυθμίσεις και ειδοποιήσεις
Θέματα κατά την σύνδεση
Γιατί έλαβα ένα email με θέμα "Ο Catawiki λογαριασμός σας χρησιμοποιήθηκε από μια νέα συσκευή";
Δεν έχω λάβει τον κωδικό επιβεβαίωσης για να ενεργοποιήσω το λογαριασμό μου. Μπορείτε να τον ξαναστείλετε;
Έχουν παραβιάσει τον λογαριασμό μου. Τι κάνω τώρα;
Έχω λάβει τον κωδικό επιβεβαίωσης για το λογαριασμό μου, αλλά δεν ξέρω που πρέπει να τον εισάγω.
Emails και ειδοποιήσεις
Πώς μπορώ να ακολουθήσω μια δημοπρασία;
Πώς μπορώ να ορίσω μια παρτίδας ως αγαπημένη;
Πώς μπορώ να καταργήσω την εγγραφή από τα ενημερωτικά δελτία και τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου;
Τι είναι οι ειδοποιήσεις δημοπρασίας;
Πώς μπορώ να ενεργοποιήσω τις ειδοποιήσεις;
Εγγραφή και επαλήθευση
Λαμβάνω ένα σφάλμα ''Η διεύθυνση email υπάρχει ήδη'' κατά την εγγραφή.
Τι είναι ο κωδικός επαλήθευσης;
Γιατί πρέπει να ταυτοποιήσω τον εαυτό μου;
Πώς μπορώ να εισάγω τον κωδικό επαλήθευσής μου;