Πληρωμή και χρεώσεις
Επιλογές πληρωμές
Για ποιό λόγο έχει αλλάξει το σύστημα πληρωμών;
Πώς να πληρώσω μέσω τραπεζικής μεταφοράς εάν διαμένω σε χώρα που δεν ανήκει στον ενιαίο χώρο πληρωμών σε ευρώ (SEPA);
Θα πρέπει να καταβάλω τέλη εκτελωνισμού;
Ποιες είναι οι επιλογές μου για πληρωμή;
Κέρδισα μια παρτίδα; Πώς μπορώ να πραγματοποιήσω την πληρωμή;
Γιατί υπάρχει ένα επιπλέον βήμα επαλήθευσης όταν πληρώνω με πιστωτική κάρτα;
Θέματα πληρωμής
Για ποιόν λόγο δεν εμφανίζονται οι μέθοδοι πληρωμής στην εφαρμογή της Catawiki;
Τι θα πρέπει να κάνω αν απορριφθεί η πιστωτική μου κάρτα;
Έχω αγοράσει μια παρτίδα αλλά δεν μπορώ να καταβάλω την πληρωμή. Τι κάνω τώρα;
Έλαβα μια απόδειξη, αλλά δεν έχω κερδίσει/υποβάλει κάποια προσφορά. Γιατί συμβαίνει αυτό;
Τιμολογία και αποδείξεις
Η παρτίδα μου ακυρώθηκε αλλά πρέπει ακόμη να πληρώσω τα τέλη δημοπρασίας. Γιατί συμβαίνει αυτό;
Απόδειξη έναντι τιμολογίου
Μπορώ να καταβάλω πληρωμές από το εξωτερικό;
Πώς να χρησιμοποιήσετε το κουπόνι
Πώς ενεργοποιώ τον κωδικό του κουπονιού μου;
Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω ένα κουπόνι;
Ακυρώσεις