Ο αγοραστής έχει επικαλεσθεί το δικαίωμά του να αποχωρήσει βάσει του κοινοτικού δικαίου περί καταναλωτών και επιθυμεί να επιστρέψει την παρτίδα εντός των προβλεπόμενων δύο εβδομάδων. Τι πρέπει να κάνω;

Όλες οι προσφορές στις δημοπρασίες είναι δεσμευτικές. Οι αγοραστές είναι υποχρεωμένοι να αγοράζουν κάθε κερδισμένη παρτίδα εάν ο πωλητής είναι ιδιώτης, όπως είναι οι περισσότεροι χρήστες μας.

Εάν ο πωλητής είναι επαγγελματίας πωλητής, (όπως υποδεικνύεται από το εικονίδιο "Pro" δίπλα στο όνομα του καταστήματος) και ο αγοραστής είναι καταναλωτής που κατοικεί στην Ε.Ε., έχει το δικαίωμα να ακυρώσει τη σύμβαση αγοράς χώρις κάποια αιτιολογία εντός 10 ημερών από τη παραλαβή της παρτίδας, υπό την προϋπόθεση ότι το είδος τηα παρτίδας επιτρέπει μια τέτοια ακύρωση.
Εάν επιστραφεί μια παρτίδα κάτω από αυτές τις συνθήκες, ο αγοραστής υποχρεούται να πληρώσει τα έξοδα αποστολής, συμπεριλαμβανομένων, παραδείγματος χάρη, των δαπανών για ειδικές μεταφορές για μεγαλύτερες παρτίδες. Τα αρχικά έξοδα μεταφοράς θα επιστραφούν στον αγοραστή. Ο αγοραστής θεωρείται υπεύθυνος για οποιαδήποτε μείωση της αξίας της παρτίδας που προκαλείται από λάθος χειρισμό της.